• Elektroelever på Gand videregående skole. Fv: Telekommunikasjonsmontør Kevin Osaland, prosjektleder i Rønning Elektro; Tor Inge Rødne og elevene Patrick Egeland Steinnes og Vidar Helgeland. Jon Ingemundsen

Rogaland-ungdommen søker seg fremdeles mot oljå

Stadig flere ungdommer søker seg mot utdanningsprogram som kan gi en karriere innenfor oljeindustrien.