• Bruk av mobiltelefon er hyppig brukt juksemetode på universiteter og høgskoler. Illustrasjonsfoto. Mattis Holt

Dette skjer om du jukser

Har du vurdert å ty til skitne triks på eksamen? Da bør du lese dette først.