Strømsalg gir stjerneavkastning for utskjelte Fjordkraft

Kun Bouvet og Bank Norwegian har levert bedre avkastning på egenkapitalen enn Fjordkraft på Oslo Børs. – Høres rart ut, sier økonomiprofessor.

GODE KREMMERE: Fjordkraft har levert solid avkastning for sine eiere, både i årene før og etter børsnoteringen i 2018. Her ringer finansdirektør Birte Strander (t.v.) og Jeanne Katralen Tjomsland, konserndirektør Group Marketing, kommunikasjon og HR i børsbjellen, mens konsernsjef Rolf Barmen klapper entusiastisk til venstre for Strander.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Jeg tenker jo umiddelbart at et så høyt nivå på avkastningen høres rart ut, sier Endre Bjørndal, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole (NHH) og ekspert på kraftsektoren og strømpriser.

Han uttrykker overraskelse over E24s opplysning om at Fjordkraft, Norges største strømleverandør, har levert en medianavkastning på investert egenkapital på 41 prosent de siste ti årene (se tabell under).

Kun to andre selskaper på Oslo Børs kan vise til sterkere tall: Bank Norwegian med 44 prosent og IT-konsulentene i Bouvet med 67 prosent.

Til sammenligning leverte median-selskapet på Oslo Børs en egenkapitalavkastning på seks prosent i 2020.

Egenkapitalavkastning beregnes ved å dele selskapets årsresultat på egenkapitalen ved inngangen til året, og sier dermed noe om hvor dyktige selskapet er til å forvalte aksjonærenes penger.

Jo mer overskudd som genereres per investerte krone fra eiernes side, jo høyere blir følgelig dette tallet.

Stjernetallene kommer til tross for at Fjordkraft lever av å videreselge strøm i konkurranse med over 100 andre aktører.

– Alt ligger jo til rette for hard konkurranse i bransjen. Det er enkelt å skifte leverandør, og strøm er strøm, sier Bjørndal.

– Samtidig ser vi at selskapene prøver å differensiere produktene sine, av og til i en retning som ikke fremstår som helt reell, med grønn og blå og gul strøm og så videre. Dette er jo en del av det Forbrukerrådet har tatt tak i, sier professoren.

Avkastningstoppen på Oslo Børs
Les også

Nytt strømselskap vil avsløre konkurrentenes «prisjuks og lureri»

Peker på informasjonsproblem

Forbrukerrådet har anklaget Fjordkraft for villeding av kunder og skjulte prispåslag, noe selskapet selv bestrider.

– Fjordkrafts høye avkastning kan ha sin forklaring i at selskapet drives effektivt, men det kan også være at en del selskaper skaper seg markedsmakt og høy avkastning ved å overbevise kundene om at de kjøper noe unikt, selv om det egentlig ikke er det, sier Bjørndal.

OVERRASKET: NHH-professor Endre Bjørndal.

I en nylig publisert rapport fra Oslo Economics på oppdrag fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), pekes det på at strømmarkedet oppfyller flere av de viktigste kriteriene for velfungerende konkurranse, inkludert:

  • Lave inngangsbarrierer
  • Mange selgere og kjøpere
  • Homogene produkter

Likevel pekes det på et «fremtredende» informasjonsproblem blant sluttbrukerne, altså strømkundene, som sliter med å få oversikt, sammenligne produkter og gjøre gode valg.

Det henvises til en markedsundersøkelse fra Sentio Research i 2017, der 67 prosent svarte at de aldri hadde byttet strømavtale, mens 18 prosent svarte at de ikke visste om de hadde byttet.

«Våre analyser av markedsindikatorer indikerer også at priskonkurransen i markedet er mindre hard enn en del karakteristika ved markedet skulle tilsi. Dette tyder på at informasjonsproblemet som kundene står overfor bidrar til å svekke priskonkurransen og fører til at kundene betaler mer for strømmen enn nødvendig», heter det i NVE-rapporten.

Fjorkraft har følgende kommentar til den sterke avkastningen:

– Som rendyrket strømleverandør opererer vi i en lite kapitalintensiv bransje, noe som innebærer at vi kan ha en lav egenkapital relativt til resultatet og dermed oppnår en høy egenkapitalavkastning, skriver fungerende økonomidirektør Ole Johan Langenes i en epost til E24.

– Dette er også gjenspeilet i utbyttepolitikken vår, hvor vi gjennom mange år har prioritert utbyttebetaling istedenfor å legge resultatet til egenkapitalen, skriver han.

– Kan være spesielt flinke

– Disse tallene viser helt klart at Fjordkraft har en sterk posisjon, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management, som er selskapets sjette største eier gjennom ulike fond.

Næss har innhentet de nevnte avkastningstallene for Fjordkraft og andre børsselskaper på forespørsel fra E24.

Lakseoppdrettere som Bakkafrost, NRS og Salmar har lagt bak seg flere år med superprofitt i et brennhett marked, men ligger likevel bak Fjordkraft på listen.

STOR EIER: Nordea Asset Management og forvalter Robert Næss er av de største aksjonærene i Fjordkraft.

– Strømsalg er ikke som shipping eller eiendom, hvor man trenger å investere masse kapital. Den største verdiskapingen i Fjordkraft kommer fra hodene til de som jobber der, sier Næss i Nordea.

– Men vil ikke en egenkapitalavkastning på nesten 40 prosent og lave inngangsbarrierer tiltrekke seg så mange nye konkurrenter at avkastningen faller?

– Ja, i teorien er det slik, men noen klarer å opprettholde den høye avkastningen overraskende lenge, sier Næss.

Professor Bjørndal viser til at det er to ting som driver avkastningen på egenkapitalen, inntekter og kostnader.

– Det kan jo være at Fjordkraft er svært gode på å drive effektivt. For en strømdetaljist finnes det flere X-faktorer. For eksempel må de binde seg til kjøp av kraft fra Nord Pool før de vet hvor stor etterspørselen vil være, og det er godt mulig at de er spesielt flinke til å håndtere denne usikkerheten, sier Bjørndal.

Høy egenkapitalavkastning kan i noen tilfeller reflektere at selskapet har lite egenkapital i forhold til gjeld, noe som også kan bety at risikoen er høyere.

Fjordkraft gikk inn i 2020 med en egenkapitalandel på 30 prosent, noe som er under snittet på 40 prosent for de ti selskapene med høyest egenkapitalavkastning på Oslo Børs.

Samtidig har Fjordkrafts avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), som måler driftsresultat i prosent av egenkapital pluss rentebærende gjeld, i snitt vært på 46 prosent årlig siden 2006, ifølge tall fra fondet First Veritas.

Peker på skalafordeler og god markedsføring

I 2019 oppnådde norske strømleverandører en medianavkastning på egenkapitalen på 25 prosent, opp fra 15 prosent året før, ifølge Pareto Securities.

Fjordkraft lå samtidig helt i tetsjiktet med 40 prosent.

– Fjordkraft har en veldig kapitallett businessmodell som gjør at cashkonverteringen og avkastningen på egenkapitalen er god, sier Pareto-analytiker Gard Aarvik.

PEKER PÅ SKALAFORDELER: Pareto-analytiker Gard Aarvik.

Han forklarer at dette kommer av at selskapet selger et ikke-diskresjonært produkt og ikke eier dyr infrastruktur, i motsetning til integrerte konkurrenter som også driver egne kraftverk og nett.

Aarvik tror skalafordeler er en viktig grunn til at Fjordkraft ligger i tet på avkastningsfronten, og at dette vises gjennom at de største selskapene oppnår høyere marginer enn de mindre over tid.

– God markedsføring, store og brede salgskanaler og optimale plattformer for håndtering av kunder og kundedatabaser er viktig. Selv om dette er viktig å skalere opp jo større man er, blir kostnaden på dette per nye kunde avtakende når man vokser mye, slik Fjordkraft har gjort. Her har selskapet vært tidlig ute og gjort gode og riktige investeringer som har gitt dem god avkastning, sier Aarvik.

Sparebank 1-analytiker Øyvind Mossige nedgraderte Fjordkraft-aksjen til «selg» denne uken. Han peker på at den sannsynlige markedsutviklingen fremover vil gå mot selskapet.

«Vi kan være i ferd med å bevege oss fra et marked der komparative fortrinn har vært salgskraft, markedsføring og diversifiserte produkter, til en ny virkelighet der teknologi øker kundenes involvering og dermed gir mer transparente priser», skriver Mossige.

Han forventer at de store aktørene i større grad må forsvare sine markedsandeler fremover, og at dagens «superprofitt for de store spillerne» representerer en mulighet for disruptive nykommere.

Kraftig kursfall

Da Fjordkraft-aksjen nådde en toppnotering på 100 kroner per aksje i starten av september i fjor, hadde eierne fått en gevinst på eventyrlige 250 prosent i kursøkning og utbytter siden noteringen i mars 2018.

Noen dager senere kom angrepet fra Forbrukerrådet, og i etterkant har aksjen rast hele 36 prosent.

Forbrukerrådet krever at Fjordkraft skal betale erstatning til sine kunder for angivelig overbetaling, et krav som selskapet selv avviser som grunnløst.

Kursgraf

– Forbrukerrådet har anklaget Fjordkraft for å lure kundene sine, blant annet ved å ikke varsle dem direkte om prisøkninger. Tror du deler av den høye avkastningen kan skyldes uredelig forretningspraksis?

– Før en konkluderer på det må en sette tallene i sammenheng. E24 er eid av Verdens Gang AS. Dette selskapet har de siste årene hatt mer enn dobbelt så høy avkastning på egenkapitalen som Fjordkraft. De har hatt en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 87 prosent de siste fem årene, sier Næss i Nordea.

Han viser til at han er abonnent både på VG+ og E24, og er fornøyd med tjenesten.

– Grunnen til at rentabiliteten er så god, er at egenkapitalen ikke er så veldig viktig. Dersom en puttet inn 200 millioner ekstra i egenkapital, så ville det neppe bety at antall abonnenter økte, sier forvalteren.

Fjordkraft tjente 400 millioner etter skatt i 2020, og Næss regner seg frem til at det utgjør et overskudd på 2,7 øre per leverte kilowattime (kwh).

– En enebolig bruker rundt 20.000 kwh per år. Det vil si at de hadde spart 540 kroner om Fjordkraft gikk i null. Den samlede strømprisen inklusiv nettleie er jo rundt én krone, og det vil si at en kunde hadde kuttet regningen med 2,7 prosent om Fjordkraft hadde gått i null. Men, i så fall hadde eierne lagt ned virksomheten, sier Næss.

Publisert: