Renterådet venter nullrente i lang tid: – Optimistene har fått seg et skudd for baugen

Den gryende optimismen fra tidligere i sommer er i ferd med å svinne hen. Torsdag vil Norges Bank gi beskjed om fortsatt nullrente, men det vil likevel ta lang tid før økonomien kommer på fote igjen, tror E24s rentepanel.

USIKKERHETEN RÅR: Olav Chen (Storebrand), Erica Blomgren Dalstø (SEB), Jan L. Andreassen (Eika), Marius G. Hov (Handelsbanken) og Kjersti Haugland (DNB) tror usikkerheten hindrer Norges Bank i å gjøre store endringer på torsdagens rentemøte.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Økonomene er ikke i tvil om at renten blir holdt uendret på rekordlave null prosent når vi får neste rentebeslutning torsdag klokken 10.

Noe mer usikkerhet knytter det seg til rentebanen, det vil si hva Norges Bank vurderer som den mest sannsynlige utviklingen i styringsrenten fremover.

– Det ser ikke så veldig friskt ut, for å si det forsiktig. Vi kan jo være veldig glade for at det tross alt gikk mye bedre enn vi fryktet på det verste, men akkurat nå har optimistene nok fått seg et skudd for baugen igjen, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Coronakrisen førte til at Norges Bank for første gang i historien kuttet renten helt til null. I juni sa sentralbanken at renten trolig blir liggende på null de neste par årene, for deretter å økes gradvis fra slutten av 2022.

Det var særlig det overraskende sterke boligmarkedet, kombinert med et historisk høyt gjeldsnivå, som lå bak signalet om renteøkning. I august dempet imidlertid boligprisveksten seg og regjeringen har strammet inn på coronaunntak i boliglånsreglene.

Les også

Seks måneder etter Norge stengte ned: Slik rammes norsk økonomi

Sjeføkonom i DNB Markets Kjersti Haugland tror ikke norsk økonomi er tilbake før høsten neste år.
Rentekutt

Seigere fase

Fra første til annen halvdel av mars falt aktiviteten i fastlandsøkonomien med rekordhøye 14 prosent, ifølge SSB. I mai snudde økonomien oppover i takt med forsiktig åpning, men til tross for at veksten har tatt seg opp i tre måneder, er aktivitetsnivået fortsatt 4,7 prosent lavere enn i februar.

Med en ny runde av smittetilfeller både internasjonalt og her hjemme, er det nå en risiko for at vi må bremse lettelsene i smitteverntiltakene og kanskje til og med reversere de, frykter Haugland.

Hun påpeker at gjeninnhentingen nå er inne i en seigere fase, med betraktelig tregere veksttakt fremover, men at pilene fortsetter å peke opp. Med en slik sakte gjeninnhenting regner hun ikke med at økonomien er tilbake til nivåene før corona før utpå høsten neste år.

Dermed tror hun at torsdagens rentebane blir ganske lik den fra juni. DNB Markets egne prognose lyder derimot på første renteheving i starten av 2022.

Sjeføkonom i Eika Gruppen Jan Ludvig Andreassen tror Norges Bank etter hvert må kutte igjen, slik at det kan bli negative renter neste år.

– Det ser mørkt ut

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, har som vanlig det mest pessimistiske synet.

– Jeg synes det ser veldig mørkt ut. Jeg tror det verste fortsatt er foran oss, sier han.

Sjeføkonomen mener 2019 var en investeringsboble, og at pandemien i år har gitt sviktende inntekter i tillegg, slik at bedriftene nå bare må strupe igjen på investeringene.

– I en sånn verden er mitt stalltips at Norges Bank må følge rentekuttene ute i verden, og kutte renten til minus 0,25 prosent neste år. Allerede i år tror jeg både Storbritannia og USA vil gå over til negative renter.

Andreassen mener situasjonen er mye verre enn folk tror og vi er mye mer avhengig av stimuli, både fra sentralbank og regjering, enn det folk tror.

– Den største feilen som nå kan skje, er at myndighetene ikke skjønner hvor avhengig vi er av stimuli. Myndighetene kommer til å bli tvunget ut av sin komfortsone. De kommer til å tappe Oljefondet hardt og det kommer til å bli negative renter.

Kronekursen mot euro

Negative renter og kronekurs

Mens renten er negativ i Eurosonen, og den svenske sentralbanken tidligere har tatt i bruk negative renter, er Norges Bank skeptisk til bruken av minusrenter.

DNBs Haugland tror det sitter veldig langt inn for Norges Bank å kutte renten til minus, men ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt, i hvert fall for en kortere periode.

– Hvis det blåser opp veldig igjen, eller om kronen mot formodning skulle styrke seg raskt og markant, vil jeg ikke utelukke det, sier hun, og tilføyer at norsk økonomi nå ser ut til å trenge en svakere krone enn tidligere.

Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand er ikke bekymret for kronestyrking.

– Kronekursen er veldig svak, og det ser ut til å være den nye normalen. Det er et stykke å gå før vi kommer tilbake til gamle nivåer, så vi kan leve fint med de nivåene vi har, sier han.

Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management, tror det kan ligge an til tidligere renteheving enn det Norges Bank varslet i juni.

– Ikke noe gratis lunsj

Chen tror mye av effekten av krisepakkene nå er tatt ut og det går mot en utflating i arbeidsledigheten, uten at den kommer ned til der vi var før corona. Han ser likevel for seg at den positive gjeninnhentingen fortsetter, og at første renteheving kanskje kan flyttes noe nærmere i tid.

– Men det som kanskje bekymrer meg mest, er investeringene og investeringsviljen, nettopp på grunn av usikkerheten. Avhengig av om du tror vaksinen kommer i år eller i slutten av neste år, så blir det et stort sprik i forhold til hva du skal investere i, sier han.

Storebrand-forvalteren peker også på at krisen har truffet veldig ulikt.

– For 3–4 måneder siden trodde alle at alle var tapere, men det er ikke tvil om at noen er tapere og noen er vinnere.

Han nevner at noen bransjer, som teknologi og dagligvarehandel, ser ut til å være vinnere, mens for eksempel reiseliv og restauranter foreløpig er tapere. Dette tror han kan jevne seg noe ut når vaksinen kommer.

Men han tenker også på at krisen treffer befolkningen skjevt, ved at det er de som er dårligst stilt fra før som rammes hardest. I tillegg må fremtidige generasjoner betale for at man nå tapper Oljefondet.

– Det er ikke noe gratis lunsj her, understreker han.

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken, tror det er for tidlig å signalisere at rentene skal tidligere opp enn Norges Bank tidligere har kommunisert.

– Tar tid å få økonomien på fote

Seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, legger særlig vekt på den store usikkerheten som kom tydelig fram i Norges Banks regionale nettverksundersøkelse forrige uke.

– Det er såpass stor usikkerhet nå at det er for tidlig å snakke om at renten skal opp raskere enn det som ligger i banen, sier han.

Gonsholt Hov tror situasjonen fremover også kommer til å være forholdsvis svak.

– Det tar tid å få norsk økonomi på fote. Vi tror vi er tilbake på februar-nivået i løpet av høsten neste år. Men det å være tilbake til start er ikke det samme som å si at situasjonen er normalisert. Det ligger enda litt forbi horisonten, presiserer han.

Gummistrikkeffekt

Sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren Dalstø, synes det er vanskelig å bedømme gjeninnhentingen med så store utslag i nøkkeltallene.

– Det vi har sett til nå er mer en mekanisk gummistrikkeffekt. Etter at økonomien faller så mye, så får du en skarp retur i alle type data og da er det veldig vanskelig å tolke hva det innebærer, men jeg tror også pilene peker opp med en gradvis gjeninnhenting, sier hun.

SEB-strategen trekker frem at man også internasjonalt ser tegn på at gjeninnhentingen sakker farten. I tillegg vil usikkerheten knyttet til Brexit og handelskonflikten mellom Kina og USA prege siste del av året.

– Så jeg tror det vil ta tid å komme tilbake til start, kanskje først i slutten av neste år. Sånn sett avviker ikke utviklingen så mye fra det Norges Bank la til grunn i juni.

Hun viser til at risikoen har økt både på oppsiden og nedsiden, og at det derfor er for tidlig å dra rentebanen mye i den ene eller andre retningen på torsdag.

Det kan skuffe markedet, der renteprisingen kan tyde på at en del venter heving i løpet av neste år. Det gjør også Statistisk sentralbyrå, som nylig oppjusterte sine prognoser.

Publisert: