Går Eldar Sætre ut til fanfare eller med en regnskapssmell?

Det er trolig ikke et spørsmål om Equinor må ta nedskrivninger i milliardklassen når regnskapet for 3. kvartal legges frem torsdag, men mer om hvor store de blir.

Equinor ligger blant de høyeste i prisanslag for oljeprisen. Selv bare en 10 prosents nedjustering kan bety store regnskapsmessige tap for påtroppende konsernsjef Anders Opedal (t.v.) og avtroppende konsernsjef Eldar Sætre.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Går Equinors avtroppende konsernsjef Eldar Sætre ut til fanfare, eller blir han akkompagnert av en solid regnskapssmell når 3. kvartalstallene legges frem torsdag morgen?

Det har lenge vært et tema om hvorvidt Equinors prisanslag for oljeprisen frem mot 2030 ligger for høyt. Equinor la så sent som i slutten av juli til grunn en pris på Brent-olje på 80 dollar pr. fat, i reelle termer, når vi kommer til 2030. Selskapet har forsvart sitt anslag, og blant annet vist til at andre ligger enda høyere.

Blant de Equinor da henviser til er analyseselskapet Energy Aspects. De spådde så sent som i juli at oljeprisen skal stige til 66 dollar i 2021, og så helt opp til 83 dollar i 2023.

«Alle andre» nedjusterer

Men stadig flere andre nedjusterer hvor de tror oljeprisen vil ligge de neste fem til ti årene. Det internasjonale energibyrået IEA er et slikt eksempel. De tok nylig sitt 2030-anslag ned, dog bare ned til 76 dollar fatet (se tabellen over). Mens de fleste andre ligger nå langt lavere. Og prisene i det såkalte futuremarkedet på levering av olje så langt frem som i 2029 har i år falt fra 59 til 51 dollar.

Det blir trolig derfor stadig vanskeligere for Equinor å forsvare deres høye prisanslag både overfor omverdenen, revisor og dem selv.

Det norske analyseselskapet Rystad Energy er nå blant de mer pessimistiske på oljeprisens vegne:

– Vi har inntil nylig hatt et prisanslag for Brent-olje i år 2030 på 60 dollar i 2020-kroner. Men vi er nå i ferd med å nedjustere prognosene for etterspørselen etter råolje frem mot 2030. Og da vil vi nedjustere prisanslaget også, sier partner og analysesjef Per Magnus Nysveen.

Oljeprisen siste året

10 prosent ned = 30–50 mrd. kr

Hvis Equinor nå må bite i det sure eplet og nedjustere prisanslagene, så vil det få store regnskapsmessige konsekvenser. I årsrapporten for 2019 skrev Equinor at en nedjustering av anslagene på 30 prosent «over eiendelenes fulle levetid» vil føre til nedskrivninger på 15 milliarder dollar. Det tilsvarer med dagens dollarkurs ca. 140 milliarder kroner.

Men dette var nok et worst-case. Og Equinor vil aldri gå fra et langsiktig anslag på 80 dollar til under 60 dollar over natten.

Men selv om Equinor bare justerer ned anslaget med 10 prosent til 72 dollar, så kan det bli nedskrivninger på rundt 40 milliarder kroner i bare ett kvartal. For alle tall er store i Equinor. Siden 2019 har oljeselskapet nedskrevet eiendelene sine med til sammen 62 milliarder kroner (se figuren under).

– Noen nedskrivninger blir det helt sikkert. Deler av virksomheten gjør det dårligere enn at de bokførte verdiene kan forsvarers. Og Equinor kan ikke bruke porteføljebetraktninger her. Det hjelper for eksempel ikke at Johan Sverdrup er verdt mye mer enn de bokførte verdiene, sier analytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank1 Markets.

Skal Eldar Sætre (t.v.) få avslutte en strålende karriere med gode regnskapstall, eller rydder han pulten regnskapsmessig først for etterfølgeren Anders Opedal?

Konsekvenser for utbytte?

Hva vil eventuelle nedskrivninger så bety, bortsett fra store avisoppslag og mye kritikk fra politikere og samfunnsdebatter? I aksjemarkedet er det alt tatt hensyn til at få tror på oljeselskapets egne prisanslag. Og internt i Equinor er det ikke disse anslagene som avgjør om de gjør nye investeringer. Da kreves det break-even priser ned på 30-tallet.

Men store nedskrivninger kan føre til at Equinor kommer under egne måltall for hvor solid selskapet ønsker å være. Helt konkret kan selskapet da gå utover egne grenser for hvor mye gjeld de kan ha målt mot samlet bokført kapital.

– Nedskrivninger kan få betydning for aksjekursen til Equinor. Dette hvis de blir så store at det får konsekvenser for kapasiteten til å betale utbytter, sier analytiker Oddvar Bjørgan i meglerhuset Carnegie.

Equinor har sagt de skal holde netto rentebærende gjeld under 30 prosent av såkalt sysselsatt kapital. Og selskapet ligger alt i dag helt opp mot den grensen.

Publisert: