– Skal gjøre Norge grønnere og bedre

Olje- og energiminister Tina Bru (H) legger frem planen som skal sikre nok strøm og arbeidsplasser, i et Norge som skal gå på strøm.

Publisert: Publisert:
Olje- og energiminister Tina Bru (H), her fra konferansen Floating wind i Haugesund, i juni 2021.
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Fredag presenterer Tina Bru, olje- og energiminister fra Høyre, regjeringens langsiktige plan for Norge som energinasjon. Det blir ifølge Bru første gang en slik stortingsmelding ser hele olje-, gass og kraftsektoren under ett.

– Det handler om ryggraden for utviklingen i Norge, sier Bru til Aftenbladet/E24.

Et sentralt tema vil være hva som må gjøres med tilgangen til strøm, og strømnettet, for å håndtere at så å si alt som i dag går på fossil energi, i fremtiden skal gå på strøm – fra motorsagen til cruiseskipet, som Venstres Ola Elvestuen pleide å si da han var klima- og miljøminister.

Bru sier elektrifiseringen «skal gjøre Norge grønnere og bedre», og sikre utviklingen av norsk industri.

– Det som er så fint, er at elektrifisering, i tillegg til å kutte utslipp, gir fantastiske muligheter for næringsutvikling, smarte løsninger og bedre liv, sier Bru.

– En utfordring

I elektrifiseringsstrategien som legges frem på fredag, er det over 20 punkter med tiltak, mål og ønsker.

De fem hovedpunktene er:

  • Samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi
  • Energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi
  • Best mulig utnyttelse av overføringsnettet
  • Vurdere systemet for nettutvikling i lys av økende elektrifisering
  • Legge til rette for fremtidig elektrifisering uten at forsyningssikkerheten for strøm svekkes
Les også

Fersk IEA-rapport: Ser tegn til at oljebransjen omstiller

Blant det som skal utredes er tariff for tilknytning til nettet, hvordan «en større elektrifisering» påvirker forsyningssikkerhet og effektbehov, og brukerbetaling for konsesjonsbehandling.

– Vi har et klart mål om at kraften vår skal tas i bruk for å foredle og produsere mer i Norge, og vi ser at tilgangen på kraft og strømnettets dimensjonering er en utfordring. Det innmeldte behovet for kraft bare øker og øker, sier Bru.

– Det grønne skiftet er noe som skjer her og nå, og vi er nødt til å se på hvordan vi kan utvikle strømnettet bedre, og sikre at det blir grunnlaget for industri og næringsliv. Og så trenger vi strømmen for å innfri klimaplanen.

Ekspertutvalg

Bru varsler at det også blir satt ned et «hurtigarbeidende utvalg», som skal ledes av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. Utvalget skal vurdere:

  • Tiltak for å gjøre det raskere å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg
  • Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet.
  • Forbedringer i systemet med tilknytningspunkt.

Sistnevnte handler ifølge Bru om å vurdere mulige kriterier, som gjør at nettselskapene kan prioritere mellom de som ønsker å reservere plass i strømnettet.

– I dag går alle inn i den samme køen etter et førstemann til mølla-prinsipp. Utvalget skal se på om det er mulig å tenke annerledes, sier Bru.

Les også

Åpner norsk-tysk kraftkabel: – Dette er en stor dag

Knut Kroeplien, administrerende direktør i Energi Norge.

– Kan ikke sitte stille og vente

Knut Kroeplien, administrerende direktør i Energi Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonene for kraftbransjen, skriver i en kommentar til E24 strømnettet vil være «den mest kritiske faktoren for å lykkes med elektrifisering og industriutvikling de kommende årene ».

– Det er bra at regjeringen nedsetter et ekspertutvalg for å svare på hvordan strømnettet kan utvikles raskere og til en lavere kostnad for kundene, skriver han.

Kroeplien sier at nettselskapene merker en «voldsom pågang fra aktører innen elektrisk transport, batteri- og hydrogenproduksjon, datalagring og annen industri», og at det med dagens reguleringer ikke er mulig for nettleverandørene å bygge ut nettet raskt nok.

– Vi kan ikke sitte stille og vente på utvalgets arbeid det neste året. Vi må jobbe parallelt med raskere beslutninger og mer kundevennlige prosesser, skriver Kroeplien.

Publisert: