Rapport: Vindkraft kan seksdobles i 2030

Vindkraft dekker i dag knapt 3 prosent av det globale strømforbruket. I 2030 kan andelen være oppe i 17-19 prosent, ifølge dristig framskrivning i fersk rapport.

Havvind står foreløpig for en ganske liten del av verdens vindkraftproduksjon, men er ventet å vokse raskt i år årene framover. Her digre havturbiner i tysk sektor av Nordsjøen. Foto: Pål Christensen

 • Odd Pihlstrøm
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Å lage troverdige, langsiktige prognoser for fornybar energi er krevende, gitt stor usikkerhet om politiske rammevilkår og de kommende tiårenes globale klimaregime.

Men i 2014-versjonen av rapporten The Global Wind Energy Outlook , som ble fremlagt i Beiing tirsdag, klasker vindkraftindustriens globale interesseorganisasjon Global Wind Energy Council (GWEC) og Greenpeace International til med nye dristige framskrivninger for vindkraftens del.

Ren energi, men...

Samtidig dveler rapporten fint lite ved vindkraftindustriens kollossale utfordringer knyttet til lokaliseringer av vindparker til lands og til havs, hensyn til bebyggelse og annet infrastruktur, landskaper og biologisk mangfold.

Les også

- Vil ødelegge et unikt kystlandskap

Framskrivningene bygger på det internasjonale energybyrået IEAs hovedscenario (new policies scenario) for elektrisitetsforsyning i IEAs World Energy Outlook-rapport 2013 .

Rapporten dveler fint lite ved vindkraftindustriens kollossale utfordringer knyttet til lokaliseringer av vindparker til lands og til havs, hensyn til bebyggelse og annet infrastruktur, landskaper og biologisk mangfold

Dristig visjon

I tillegg til en new policies-framskrivning, er det laget et moderat og et dristig (advanced) scenario.

GWEC og Greenpeace mener den dristigste fremskrivningen kan være realistisk, hvis robuste virkemidler tas i bruk som en del av en verdensomspennende politisk vilje til å takle klimautfordringen. Som i dag mangler, påpeker de to organisasjonene.

38 ganger norsk vannkraft

Ifølge dette scenariet kan globalt installert vindkrafteffekt til lands og havs øke til 800 gigawatt (GW) i 2020. Det er to og en halv ganger utbygd kapasitet på 318 GW i 2013.

I 2030 kan kapasiteten ha blitt seksdoblet fra i dag til nærmere 2000 GW. Det vil kunne dekke minst 17 prosent av det globale strømforbruket.

Til sammenligning oppgir USAs energidepartement i rapporten Renewable energy data book fra 2012 at verdens vindkraftproduksjon ble 16-doblet fra 2000 til 2012.

Omsatt i årlig produksjonskapasitet tilsvarer 2000 GW cirka 5000 milliarder kilowattimer (TWh), eller 38 ganger Norges midlere vannkraftproduksjon på 130 TWh.

Store klimakutt

Slår denne visjonen til vil vindkraft i 2030 kunne skape over 2 millioner nye arbeidsplasser årlig og kutte årlige CO2-utslipp med over 3 milliarder tonn. Som tilsvarer drøyt 8 prosent av de globale CO2-utslippene i 2014 på nærmere 37 milliarder tonn.

En slik satsing vil forutsette årlige investeringer på over 140 milliarder euro (1100 milliarder 2014-kroner). I 2013 ble det investert 44 milliarder euro (350 milliarder kroner) i ny vindkraftkapasitet.

Ved en videre fremskrivning av det dristigste scenariet til 2050 anslår den ferske rapporten at vindturbiner da kan dekke 25-30 prosent av verdens strømbehov.

Les også

Høg-Jæren lager en tredels promille av verdens vindstrøm

Utflatet vekst

Ifølge Global Wind Energy Outlook 2014 er det nå kommersiell vindkraftproduksjon i 90 land. Den største utbyggingen skjer i Kina, Nord-Amerika og Europa.

Vindkraft er blitt den billigste måten å tilføre ny kapasitet til kraftnettet i et økende antall markeder, og prisene fortsetter å falle

I forbindelse med lanseringen av rapporten uttalte GWE-sjef Steve Sawyer at "vindkraft er blitt den billigste måten å tilføre ny kapasitet til kraftnettet i et økende antall markeder, og prisene fortsetter å falle".

Finanskrisen og andre barrierer har likevel medført at veksten over flere år har flatet ut til en årlig økning på om lag 40 GW. Det tilsvarer 550 ganger vindkraftverket på Høg-Jæren.

Kan løsne i Norge

I vannkraftlandet Norge spiller vindkraft fortsatt en helt marginal rolle, med en andel av kraftproduksjonen på bare 1,4 prosent (1,9 TWh strøm) i 2013. Høg-Jærens andel av den norske vindkraftproduksjonen var dermed på rundt 12 prosent.

Ved utgangen av fjoråret var det installert 811 MW vindkraft her i landet, en økning på 97,5 MW fra 2012.

Til sammenlikning har NVE gitt konsesjon til over 5200 MW, over sju ganger enn det som er utbygd.

Regjeringens varslede lettelser i skatte— og avskrivningsreglene for vindkraft skaper samtidig nå forventninger om at en del godkjente prosjekter kan bli bygd ut.

Bjerkreimsklyngen på vent

I Rogaland øker trolig sjansene for at de godkjente vindkraftverkene i den såkalte Bjerkreimsklyngen i Bjerkreim, Hå og Gjesdal kan bli realisert. Samtidig er de svært lave kraftprisene en stor utfordring for investorene.

Bjerkreimsklyngen omfatter opptil 170 vindmøller, 70 kilometer anleggsveier, kraftledninger, felles trafoløsning og annen infrastruktur. Satsingen vil trolig kreve investeringer på over 5 milliarder kroner. Prosjektene anslås å kunne gi en årlig strømproduksjon på 1300 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer strømforbruket til 65.000 husstander.

LES OGSÅ:

Les også

 1. Lien vil ha mer vindkraft

 2. Utsatt trafo forsinker gigantisk vindutbygging

 3. 20 prosent mer norsk vindkraft, kan lade 500.000 elbiler

 4. USA stanser støtte til nye vindkraftverk

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. – Det har gått ut over mye, også mine nærmeste

 2. Angrer etter Brann-bråket: – Jeg skjønner reaksjonene

 3. Bjarne Berntsen ut mot all hetsen: – Det er nok nå!

 4. Onsdag kommer regjeringens juleråd

 5. Mener vold mot 15-åring på Vaulen ikke var uprovosert

 6. Eksplosiv økning i salget av julebelysning