Norsk Industri venter flere nedbemann­inger og kon­kurser

Arbeidsgiverorganisasjonen tror bedrifter vil få det tøft fremover, og sender samtidig ballen videre til Finansministeren i et forsøk på å få regjeringen til å dekke mer av bedriftenes strømregning.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.
Publisert: Publisert:

Fremtidsutsiktene for industrien spriker stort, ifølge Norsk Industri som skisserer et bilde av bedrifter som sliter med høye priser.

Industrien satte i fjor rekorder for både omsetning og eksport, men tallene er sterkt preget av priseffekter, ifølge arbeidsgiverorganisasjonen, som skriver at man gjennom media kan få inntrykk av at de internasjonale verdikjedeproblemene nesten er over.

– Lever farlig

Norsk Industri sier at konjunkturrapporten viser at problemene vedvarer, selv om situasjonen noen steder er bedre.

– Vi vil nok se at flere må nedbemanne utover året, og en del bedrifter lever farlig de neste månedene, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Oppdrettsnæringen og byggenæringen blir trukket frem som bransjer som vil få det ekstra tøft fremover. Leverandører innen oppdrett vil slite som følge av en «uvanlig klønete» håndtering av den mye omtalte «lakseskatten», mener bransje- og industripolitisk direktør, Knut E. Sunde i Norsk Industri.

– Frem mot juni kommer en del bedrifter til å gå konkurs i leverandørindustrien for oppdrettsnæringen. Det er helt unødvendig, sier bransje- og industripolitisk direktør, Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Krever å få tilbake strømpenger

Hansen viser peker på de høye strømprisene som forklaring på hvorfor bedriftene sliter.

Arbeidsgiverorganisasjonen mener det haster å få på plass en kortsiktig løsning som gir bedriftene en større del av strøminntektene.

– Staten trekker inn ekstraordinært 73 milliarder til statskassen på grunn av de hoe strømprisene. Noe av dette må bedriftene kunne få tilbake. Den tyske regjeringen har vist vei og laget en god ordning for gass og strøm som norsk regjering kan ta utgangspunkt i, sier han.

Han ber om en energiordning for 2023 som gir «industrien forhold de kan leve med på kort sikt».

Hardt ut mot fastprisavtaler

Lederen for Norsk Industri sier at fastprisavtalene ikke gir en sikker, fast pris. I tillegg mener han at avtalene innebærer liten grad av fleksibilitet, og kun dekker en liten del av forbruket.

Jan Christian Vestre har tidligere uttalt at han kun har én plan for å hjelpe bedriftene med strømprisene, nemlig fastprisavtaler.

– Vår tålmodighet begynner å renne ut. Vil han endre kurs eller komme oss mer i møte? Han vil det så fort han får tillatelse fra Finansministeren, sier Lier-Hansen.

Han benytter samtidig anledningen til å kritisere strømstøtteordningen til næringslivet som ga 3200 bedrifter støtte.

– Vi hadde en strømstøtteordning som etter vårt syn fungerte veldig dårlig. Det var en sånn tullballordning, sier han.

Vil ha mer kraftproduksjon

Lier-Hansen viser til tall fra Statnett som venter at Norge vil gå med kraftunderskudd i 2026. Han sier at Norge ikke har kullkraftverk som kan fyres opp slik som i Storbritannia dersom det blir lite vann i magasinene, og dermed lavere kraftproduksjon.

– Uten kraftproduksjon får vi ikke kontroll. Dette må vi gjøre noe med ganske raskt, sier han.

Publisert: