Oljeleverandør: – Ekstremt krevende selv med krisepakke

En ny gigantmodul fra Aibel i Haugesund vitner om stor oljeaktivitet fortsatt. Men innstramminger hos oljeselskapene kan sette viktige nye jobber på vent, noe som rammer leverandørene hardt.

Tungt løft hos Aibel i Haugesund. Tungt blir det også i tiden framover, men da på en helt annen måte.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– En ny 2015-situasjon på toppen av eller etter en koronakrise vil bli ekstremt krevende og vil kunne avstedkomme betydelige negative og irreversible ringvirkninger for norsk leverandørindustri og deres leverandører. Det er derfor viktig at pågående og planlagte prosjekter fortsetter og ikke utsettes, og gjerne at nye prosjekter modnes og besluttes raskt, sier Aibel-direktør Mads Andersen til Aftenbladet.

Forrige lørdag ble en ny modul til Snorre A løftet fra Aibels verft i Haugesund. Løftet var besørget av «Sleipnir», et av verdens største løftefartøy. Modulen, en 650 tonns støttemodul for stigerør, skal så snart været tillater det videre til Snorre A-feltet. I den store nordsjøhallen i Haugesund er det stor aktivitet. Aibel er også i gang med byggingen av prosessplattformen til Johan Sverdrup fase 2.

Store tap selv med krisehjelp

Men aktiviteten vitner nødvendigvis ikke om de mørke skyene som nå lurer over bedriften og andre oljerelaterte bedrifter som rammes både av oljekrise og koronakrise. Aibel har sendt ut varsel om permitteringer til 3200 ansatte på grunn av de usikre tidene. Per dags dato er 11 ansatte permittert.

– Jeg har selvsagt tro på at industrien kommer gjennom koronakrisen på et aller annet tidspunkt, men ikke uten betydelig tap av verdier og arbeidsplasser. Dette til tross for at myndighetene har iverksatt gode tiltak for å avhjelpe situasjonen. Men vi er videre bekymret for hva utsiktene til lav oljepris vil medføre for aktivitetsnivået på norsk sokkel framover, sier Andersen til Aftenbladet.

I januar kunne Andersen se lyst på situasjonen ved Aibel som hadde nye bein å stå på og varslet milliardinvesteringer fra havvind. Nå er situasjonen snudd helt på hodet.

Aibel-direktør Mads Andersen er bekymret for aktivitetsnivået på norsk sokkel framover.

Vedlikehold og leting på vent

Akkurat det har Mads Andersen stor grunn til. Signalene generelt fra oljeselskapene har vært at det er store kostnadsreduksjoner som vil skje framover.

– Olje- og gasselskaper globalt og i Norge har meldt om kostnadskutt på mellom 20 og 30 prosent i 2020. Equinor kutter med 20 prosent i Norge, mens Petrobras kutter med 29 prosent i Brasil. Dette betyr at aktiviteter må utsettes eller blir kansellert. Det som typisk da vil være utsatt er prosjekter som ikke er besluttet, vedlikehold og modifikasjoner som ikke er sikkerhetskritiske, samt seismikk og leting, sier Tore Guldbrandsøy, rådgiver i Rystad Energy i Stavanger.

I forrige uke uttalte forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi til Aftenbladet at oljeselskapene nå må ta sin del av ansvaret for å holde hjulene i gang og kjøre alt av prosjekter og aktivitet så langt det lar seg gjøre. Det samme påpekte forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe.

Selv har oljebransjen, via aktører som Norsk olje og gass og NHO, i spissen lansert forslag om skatteutsettelse for oljeselskaper. I praksis betyr forslaget at når oljeselskapene investerer, får de trekke av nesten hele summen fra inntekten, framfor dagens praksis med avskrivinger over seks år. Norges Rederiforbund, Norsk Industri og LO-forbundene Industri Energi og Fellesforbundet har stilt seg bak forslaget.

Rådgiver Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy ser at oljeselskapenes kutt vil så hardt inn på leverandørbransjen.

Tore Guldbrandsøy påpeker at det for selskaper med internasjonal aktivitet også vil være en vurdering av hvilke land de skal kutte i. Her vil det være en avveining av hva som er mulig å utsette og hvor selskapene kan få størst inntjening eller kontantstrøm på kort sikt.

– Til en viss grad er selskapene trent på dette etter oljenedturen i 2014, men nå skal det i tillegg tas hensyn til koronakrisen samt energitransformasjonen som er i full gang, men som har kommet noe i skyggen av koronaepidemien. For selskapene, Stavanger og Norge er det viktig at produksjonen holdes oppe for å dekke inn mye av de utgiftene som nå skal finansieres. Videre er det selvsagt viktig at aktiviteter som er drivere for arbeidsplasser i industrien og tilhørende næringer blir opprettholdt, sier Guldbrandsøy og legger til at ingen selskaper på norsk sokkel har stengt ned produksjonen som følge av koronakrisen.

Heerema-fartøyet «Sleipnir» tok seg av et løfteoperasjon hos Aibel I Haugesund.

Jotun går som planlagt

Selv om Vår Energi selv står overfor kostnadskutt, påpeker selskapet at det til tross for trange tider vil kjøre Balder Future-prosjektet som planlagt. Her skal det anslagsvis investeres 19 milliarder kroner i levetidsforlengelse, og produksjonsskipet Jotun skal inn til Rosenberg Worley i Stavanger for oppgraderinger.

– Balder Future-prosjektet er et svært viktig prosjekt for oss. Vi er i gang med å stenge ned produksjonsskipet Jotun A offshore, og det skal etter planen ankomme Stavanger denne sommeren. Vi vurderer nå i hvilken grad koronasituasjonen vil påvirke prosjektet. Planen er fortsatt oppstart i andre halvdel av 2022, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Vår Energi.

Vår Energi og direktør Kristin F. Kragseth er innstilt på fullt kjør med Jotun-prosjektet. Produksjonsskipet kommer til Rosenberg og Jan T. Narvestad for oppgradering i sommer.

AkerBp har tidligere gjort det klart at bemanningen skal slankes. Hvor mye blir tydeligere etter påske. Pressekontakt Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea sier det er for tidlig å gjøre opp noen status om hvilke følger oljeprisfallet og koronasituasjonen har for selskapet.Nå rettes oppmerksomheten inn mot å opprettholde produksjonen og drive utbyggingsprosjektene Nova og Dvalin videre.

– Vi gjør fortløpene vurderinger av om vi må sette i verk egne tiltak for å møte utfordringene. Samtidig er vi opptatt av at hele industrien, både olje- og gasselskapene og serviceindustrien, klarer seg så godt som mulig gjennom situasjonen vi står oppi.

– Ekstrem situasjon

Neptune Energy, som er operatør på Gjøa-feltet, opplyser til Aftenbladet at selskapet går gjennom hele porteføljen innen drift, leting og prosjekter for å redusere utgiftene. Her er også aktivitetsreduksjonene på mellom 15 og 20 prosent.

Direktør Odin Estensen i Nepteune Energy Norge er tydelig på at strategien om videre vekst i Norge ligger fast, men sier selskapet er nødt til å tilpasse seg de endrede rammebetingelsene.

– Neptune er godt rustet til å takle usikkerheten i markedet, og strategien vår om ytterligere vekst i Norge ligger fast. Men situasjonen akkurat nå er ekstrem, og vi som andre aktører er nødt til å ta grep og tilpasse oss de endrede rammebetingelsene. Aktiviteter som ikke er kritiske for å opprettholde sikker og stabil drift på våre operasjoner kan bli kansellert eller utsatt, påpeker han.

Hva skjer med Wisting?

Målet med oljekrisepakken fra regjeringen skal være at aktiviteten kan opprettholdes og prosjekter gå som planlagt. Aftenbladet har tidligere skrevet at enkeltpolitikere vil at regjeringen skal gripe inn for at Equinor og AkerBp skal få fart på Noaka-utbyggingen. Prislappen for utbyggingen ligger trolig på rundt 45 milliarder kroner. «Noa» står her for Alvheim nord-området, mens «ka» står for Krafla/Askja. 

Wisting-prosjektet i Barentshavet er en annen utbygging hvor konsept ikke er avklart. Equinor overtok i 2019 utbyggingen fra østerrikske OMV i utbyggingsfasen. OMV hadde planer om å levere plan for utbygging og drift til myndighetene i løpet av 2021. Equinor har ikke tidfestet dette. Equinor opplyste nylig at selskapet har satt i gang tiltak for å spare rundt 33 milliarder kroner i 2020.

– Når det gjelder Wisting jobber vi med evalueringen av feltet for å finne den beste utbyggingsløsningen, og videre planer for feltet og konkretisering av milepæler må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, forklarer Morten Eek, pressekontakt i Equinor til Aftenbladet.

En utbygging av Wisting-feltet er et av prosjektene som kan gi drahjelp til den norske leverandørindustrien.

Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy trekker fram at både Noaka og Wisting ville vært gode prosjekter å hatt fart i nå. Men likevel poengterer han at det er viktigere å opprettholde produksjonen enn at det skyves på prosjekter som ikke er besluttet.

– Ingen tvil om at det er krevende tider. Spørsmålet er hvordan oljeprisen utvikler seg med så mye olje i markedet. For det neste kvartalet er det så stor ubalanse at det kreves meget store begrensninger fra Opec og Russland, og eventuelt andre land som vil bidra, for å gi noen effekt i denne perioden, sier Guldbrandsøy.

Han sier videre at det neste planlagte Opec-møtet i juni eller et ekstraordinært før dette, må legge opp til store produksjonskutt over tid om det skal ha noen effekt. Her har olje- og energiminister Tina Bru uttalt at det også for Norge kan bli aktuelt å delta i produksjonskutt.  

– Men vi må være forberedt for at dette kan bli langvarig, og må nok heller ikke bli overrasket om prisen går under 20 dollar fatet, selv om prisen mandag var 33 dollar fatet. Dette er en syklisk bransje, og jo lavere prisen faller og jo lengre nede den er, desto sterkere vil den trolig komme tilbake, sier Guldbrandsøy.  

Publisert: