– Har Equinor informert deg, Tina Bru?

Dette spørsmålet har SVs Lars Haltbrekken stilt til olje- og energiminister Tina Bru som unngikk å svare på spørsmål om Equinor har informert henne om den negative utviklingen i Johan Castberg-prosjektet.

Olje- og energiminister Tina Bru har foreløpig ikke klart å svare på om Equinor har informert henne direkte om alle feilene og eventuelle kostnadsoverskridelser i Castberg-prosjektet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, SV, er ikke fornøyd med at olje- og energiminister Tina Bru ikke svarer på et sentralt Johan Castberg-spørsmål i Stortinget.

Den 25. august stilte Haltbrekken spørsmål om olje- og energiminister Tina Bru har blitt informert fra Equinor om problemene ved utbyggingen av Johan Castberg-prosjektet og om det er fare for at Castberg vil bli ulønnsomt for det norske fellesskapet.

Les også

Equinor inn på teppet: Spesielt to negative forhold er avdekket under byggingen av Castberg-skipet

Venter til oktober

I sitt svar til Haltbrekken svarer ikke Tina Bru på om Equinor har orientert henne om problemene ved utbyggingen, men viser i stedet generelt til den norske forvaltningsmodellen for petroleumsvirksomhet.

På spørsmål om økonomien i prosjektet viser Bru til at dette vil bli lagt fram i forslag til statsbudsjett som regjeringen presenterer i oktober.

Les også

Equinor slår tilbake etter Bellonas Castberg-varsel: Mener problemene er håndterbare

– Myndighetene følger opp utviklingen i næringen og på norsk sokkel innenfor sine ansvarsområder. Det gjelder også selskapenes pågående utbyggingsprosjekter, inklusive Castberg-utbyggingen. Som del av dette gir Olje- og energidepartementet i sin budsjettproposisjon årlig en oppdatering av pågående utbyggingsprosjekter. Denne oppdateringen er basert på så oppdatert informasjon som mulig fra de aktuelle selskapene. Jeg vil således i statsbudsjettet for 2021 komme tilbake til Stortinget med oppdatert informasjon knyttet til Castberg-utbyggingen, skriver Bru i sitt svar til Haltbrekken.

For øvrig viser hun til svaret arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ga til SVs Solfrid Lerbrekk om Petroelumstilsynets oppfølging av Equinor for å sikre nødvendig reparasjonsarbeid på skroget til Castberg.

Les også

SV bekymret etter nytt Castberg-varsel: – Stygt redd for at dette blir veldig dyrt

Purret for å få svar

SVs Lars Haltbrekken var ikke fornøyd med ikke å få svar fra Tina Bru om Equinor har informert henne og den negative Castberg-utviklingen.

Onsdag sendte har derfor et nytt spørsmål til Bru, hvor Haltbrekken understreker at Bru ikke svarte på spørsmålet:

– Spørsmålet var imidlertid hvorvidt statsråden har fått opplysninger fra Equinor om problemene, og om dette per nå er en risiko for store tap for Equnior, og om det kan føre til usikkerhet om lønnsomheten for prosjektet som sådan? skriver Haltbrekken og fortetter:

– Det er slik vi ser det ikke grunnlag for å vente til budsjettet for å svare ut konkrete spørsmål om en utbygging som det er varslet om, og som har fått omtale i internasjonale medier. Der kommer det frem at det er avholdt flere møter om problemene, senest i går. Avdelingen har blitt ledet av den nye konsernsjefen i Equinor som tiltrer i november.

Publisert: