• Ingen andre ledergrupper føler seg så nedlesset i arbeid som rektorer og barnehagestyrere.

Ledere i skole og barnehager mest overarbeidet

Ingen andre ledergrupper føler seg så nedlesset i arbeid som rektorer og barnehagestyrere, viser en kartlegging av norske ledere.