• Tore Lærdal bruker mer og mer av sin tid til prosjekter for å redde liv i utviklingsland. Her er han i Washington i 2010 for å promotere utstyr som kan redde liv i forbindelse med fødsler, ett av FNs tusenårsmål. Harald Birkevold

Livreddere stolte over pris

Laerdal Medical reduserer spedbarnsdødeligheten i u-land og sikrer verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, mener Forskningsrådet, som gir Stavanger-bedriften sin innovasjonspris for 2011.