• Bonde Helge Henander rår totalt over 850 mål dyrket mark, fordelt på 19 forkjellige bruk. Det er nok beitemark til 35-40 kyr, to flokker med villsau og to hester. FOTO: EIRIK BREKKE

Flittig bonde driver 19 gårdsbruk

Turbobonden Helge Henanger (42) jobber 15-timersdager syv dager i uken. Det gir familien en inntekt på rundt en million kroner.