• Ove Heimsvik

Graver dypt etter nye jobber

Anleggsbransjen går svært tøffe tider i møte, også i oljesmurte Rogaland. Flere har allerede gått konkurs, og de fleste entreprenører blir trolig tvunget til å nedbemanne.