17 studier legges ned i Tromsø

17 studier ved Universitetet i Tromsø forsvinner neste år. Blant studiene som legges ned er mastergrad i tysk og fransk.