• De kjenner hverandre og koser seg sammen, hjelpepleier Karen Håland og snart 100 år gamle Borghild Svela på Tasta sykehjem. Karen Håland er i 80 prosent jobb på grunn av begynnende skjelettlidelser. Fredrik Refvem

Vil jobbe deltid

Deltidsjobb er kvinnejobb. Regjeringen vil at færre kvinner skal jobbe deltid. Men på det store Tasta sykehjem i Stavanger jobber rundt halvparten deltid og vil ha det slik.