Norsk gass gjer Tyskland grønnare

Når strømprisen er fire gonger høgare enn gassprisen ogforbrukarane får tilskot til å innstallera gassdrivne kvitevarer,er det ikkje til å undrast over at tyskarane tar i bruk norsknaturgass i heimane sine.