Ufør vil ha jobb, men trenger penger mens hun venter