• Fem ganger om dagen blir lærere, helsepersonell og andre kommuneansatte i Stavanger utsatt for vold, trusler og utagering, ifølge rapporteringssystemet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Slås, sparkes og trues på jobb

Fem ganger hver dag blir lærere, helsearbeidere og andre kommuneansatte i Stavanger utsatt for vold, trusler eller utagering. Antallet episoder ble doblet fra 2010 til i fjor.