• Norges Kreative Fagskole ligger ved Madlaveien i Kannik, Stavanger. Google

Norges Kreative Fagskole legges ned i Stavanger

– Dette er veldig trist. Vi har alle jobbet hardt for å bedre rekrutteringen, men det er ikke lenger godt nok søkergrunnlag til å ta opp nye studenter, forklarer avdelingsdirektør Johan Vesteraas.