• Helge Hansen har 45 års ansiennitet som feier og stanger i taket lønnsmessig. Han tjener 356.000 kroner i året for å gjøre branntilsyn i privatboliger, som her i Stavanger. Han har liten forståelse for førskolelærere som streiker for å forbedre ei lønn som er over 70.000 høyere enn hans. Anders Minge

- Jeg ville ikke klaget, hvis jeg tjente 420.000

Helge Hansen har jobbet som feier i 45 år. Han tjener 356.000 kroner i året. Førskolelærer-lønna han leste om i Aftenbladet for noen dager siden, kan han bare drømme om.