• Tre slike nye ferjer har Stavanger-reiarlaget Boreal tinga frå Fiskerstrand verft . Boreal/Fiskerstrand

Ferjehovudstaden satsar norsk

Stavanger har hovudsete til to av dei fire store ferjeselskapa i Norge, Boreal og Norled. Boreal tingar nå fire nye ferjer verdt ein halv milliard.