• Jedarm Park, professor Reidar Johan Mykletun, Kjærsti Jensen og Lena Moteka i Sørmarka Arena. Helene Andreassen

Tar eksamen på Stavanger Live

Under konserten Stavanger Live ble det knyttet gode bånd mellom Universitetet i Stavanger, UiS, og festivalen. 24 masterstudenter hadde festivalen som eksamen.