• Beordringen til Finnmark har vært en positiv opplevelse for Inger Heinert. Alf Ove Hansen

Beordring - på godt og vondt

I tre år kan ferske flygeledere beordres til et av landets 22 tårn. Inger Heinert kontrollerer en av Norges lengste rullebaner. Til Banak kommer både F-16, Sea King, Luftambulansen, helikopter, mikrofly, brannbiler, privatfly, Widerøe, snøspurv, rein og rev.