Sterkt kvartal for Vår Energi - øker utbytte

Vår Energi nyter godt av høye priser på olje og gass, og øker utbyttet til aksjonærene i andre kvartal. Samtidig planlegger selskapet ytterligere utbyttehopp i høst.

Publisert: Publisert:
Administrerende direktør, Torger Rød, kan smile over tallene for andre kvartal. Nå forbereder han seg på å betale 260 millioner dollar i utbytte.

Tirsdag morgen la Vår Energi frem regnskapet for andre kvartal av 2022.

Driftsresultat før renter og skatt (EBIT) endte på 1,67 milliarder dollar, opp fra 361 millioner dollar året før.

Selskapets inntekter utgjorde 2,43 milliarder dollar, opp fra 1,11 milliarder dollar i fjor.

Olje- og gassprodusenten øker utbytte til aksjonærene til 260 millioner dollar i andre kvartal (tilsvarer omtrent 10 cent per aksje), opp fra 225 millioner dollar i første kvartal. Planen er å øke utbytte ytterligere i tredje kvartal til 290 dollar, noe som tilsvarer en 12 prosent økning fra andre kvartal.

Selskapet har en målsetning om å utbetale en milliard dollar i utbytte i 2022 - noe som tilsvarer 9,8 milliarder kroner.

– Den sterke kontantstrømgenereringen gjenspeiler et kvartal med trygg og effektiv virksomhet med høye råvarepriser, stabil produksjon og forsyning av gass til våre kunder i Europa. Dette støtter forpliktelsen vår til å levere på strategien vår og forventningen om utbetaling av en milliard dollar i utbytte, sier administrerende direktør, Torger Rød.

Nedgang i produksjonen

Selskapet melder i rapporten at nettoproduksjonen utgjorde 210.000 fat per dag, ned fra 242.000 fat per dag i første kvartal.

Råoljeproduksjonen endte på 113.300 fat per fag, gassproduksjonen utgjorde 84.600 fat per dag og NGL-produksjonen landet på 11.900 fat per dag. Nedgangen skyldes vedlikeholdsarbeid på opererte felt.

– Produksjonen i andre kvartal ble påvirket av sesongmessig høy vedlikeholds- og snuaktivitet på tvers av egne og partnerdrevne lisenser, sier toppsjefen.

Det fremgår av rapporten at selskapet oppnådde en gasspris på 151,3 dollar fatet i andre kvartal, mot 41,6 dollar per fat på samme tid året før. Oljeprisen i andre kvartal utgjorde 116 dollar per fat, opp fra 67,8 dollar per fat i samme kvartal året før.

Ambisjoner om å øke produksjon

Selskapet har målsetning om å øke produksjonen til 350.000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025.

For å oppnå dette har selskapet flere prosjekter på gang, som utbygging av Balder X, Breidablikk og Johan Castberg. Selskapet forventer at nettoproduksjonen av oljeekvivalenter vil øke betydelig når utbyggingen blir ferdig. Selskapet har også inngått en syvårskontrakt om gassalg til landsbyen Dornum i Tyskland.

Vår Energi melder at utviklingsprosjektene går i henhold til planen, men at det er makro- og forsyningskjedeusikkerhet. Prosjektene forventes å bli ferdig innen 2024.

– Vi har også hatt god fremgang på utviklingsprosjektene, som sammen med en styrket organisasjon posisjonerer Vår Energi til å bli en netto produsent på 350.000 fat olje og gass per dag innen utgangen av 2025, sier Rød.

Vår Energi ble dannet da Eni Norge og Point Resources slo seg sammen i 2018. Selskapet gikk på børs 16. februar, og meldte om at det hadde fått 19.000 nye aksjonærer.

Aksjen har hatt en oppgang på hele 37,5 prosent siden børsdebuten på 28 kroner per aksje. En time etter børsåpningen i dag steg aksjen 2,15 prosent. I skrivende stund er aksjeprisen 38,13 kroner, som gir en markedsverdi på omtrent 95 milliarder kroner.

Publisert: