Sandnes Sparebank godtar ikke millionbot fra PST

Sandnes Sparebank godtar ikke forelegget på én million kroner fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Banken fikk millionboten fordi den ikke frøs Mulla Krekars klientkonto raskt nok i 2019.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det skrev VG tidligere denne uken, samme dag som Sandnes Sparebank meldte om boten selv.

– Status i saken er at bankens styre har besluttet å ikke vedta forelegget. Påtalemyndigheten er orientert om det, og saken ligger nå hos dem for vurdering, sier advokat for Sandnes Sparebank, Gunnar Holm Ringen, til E24.

Banken skriver i en melding at de er uenige i boten fordi «klientkontoen var omfattet av interne tiltak som gjorde pengene på klientkontoen utilgjengelige for advokaten og klienten, innskuddene var godkjent av Økokrim og det er et uklart regelverk rundt klientkontoer og finansielle sanksjoner».

Sparebanken understreker at Krekar aldri har hatt konto eller vært kunde i banken.

«Banken mener at det er prinsipielt viktig for finansnæringen å få en rettslig vurdering av saken ettersom regelverket rundt klientkontoer og finansielle sanksjoner er uklart,» skriver banken i meldingen.

– PST kan bekrefte at Sandnes sparebank ikke vedtar forelegget, og vi er underrettet om dette. Vi har også orientert Det nasjonale Statsadvokatembetet. Saken blir vurdert nærmere i den tiden som kommer nå, sier spesialrådgiver Annett Aamodt i PST.

Millionbot til bank etter Mulla Krekar-transaksjoner

Pengeoverføring

Saken dreier seg om en pengeoverføring til advokat Brynjar Melings advokatkontor og en klientkonto merket med «Najmuddin Faraj Ahmad» i mai 2019.

Dette skjedde like før Krekar ble dømt til 12 års fengsel i Italia og besto av innsamlede midler som skulle gå til betaling av Krekars italienske advokat, Vittorio Plati. Det kom fram i en sak NRK publiserte i mai.

– I motsetning til det som er lagt til grunn fra norske myndigheters side, så får ikke Krekar fri rettshjelp. Først avslår man hans søknad om fri rettshjelp i Norge, så sender man mannen til Italia. Så beslaglegger man de pengene som er samlet inn i Italia. Her gjør man det man kan for å bidra til å gjøre justismordet komplett, sa advokat Brynjar Meling til NRK den gang.

FORSVARER: Brynjar Meling sa til NRK i mai at pengene er øremerket juridisk bistand, og at det ikke er tvil om at de skal gå til lovlige forhold.

Najmuddin Faraj Ahmad, som altså er kjent som mulla Krekar, sto tiltalt sammen med fem andre anklaget for terrorplanlegging. I juli 2019 ble han dømt til 12 års fengsel i domstolen i Bolzano i Italia.

Står fortsatt på konto

Ifølge VGs opplysninger skal det ha gått én måned fra lampene lyste rødt rundt denne kontoen til den ble fryst i 2019.

– Midlene ble umiddelbart gjort utilgjengelige, kontoen ble teknisk i systemet sperret en god måned senere, sa administrerende direktør Trine Stangeland i Sandnes sparebank til VG mandag.

Det er snakk om flere pengeoverføringer inn på konto over en kortere tidsperiode våren 2019. Kontoen er fremdeles fryst og pengene står fortsatt på kontoen, bekreftet banken til VG.

– Regelverket krever kun sperring på utgående transaksjoner, sa Stangeland.

FNs terrorliste

Pengeoverføringen ble automatisk flagget i bankens systemer som følge av at Krekar har stått på listen til FNs sanksjonskomité over personer tilknyttet al-Qaida siden 2006.

– Det er uhyre sjeldent at bankene får reelle treff på disse sanksjonslistene. For Sandnes sparebank, så er det første gang at banken har fått et slikt treff, sa Stangeland.

Økokrim, som banken sier er «nærmeste kompetente myndighet i denne type saker», ble raskt kontaktet av Sandnes sparebank.

– Regelverket rundt finansielle sanksjoner og klientkontoer ganske uklart. Derfor tok vi umiddelbart kontakt med Økokrim da vi fikk denne mistenkelige innbetalingen og fulgte alle rådene som ble gitt. I det, så sørget banken umiddelbart for at det ikke var mulig å overføre, eller ta midler ut av denne klientkontoen, sa Stangeland.

Anmeldt av Finanstilsynet

Kontoen skal ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ikke ha blitt frosset raskt nok.

– Vi gjennomførte tiltak i tråd med råd fra Økokrim, men teknisk i systemet, ble ikke midlene ifølge PST fryst tidsnok. Men vi gjennomførte andre tiltak som gjorde pengene utilgjengelig for advokaten og advokatens klient, sier Stangeland.

Politiadvokat Haris Hrenovica i PST opplyste til VG mandag at det var Finanstilsynet som anmeldte forholdet, og at saken deretter har blitt vurdert av PST. Det var Det nasjonale statsadvokatembetet som beordret forelegget.

Publisert: