600 stillinger i ledelsen i spill hos StatoilHydro

600 direktør— og spesialiststillinger lyses ut internt i StatoilHydro. En tredel blir i Stavanger.