• Dag Terje Andersen (Ap)kommer til Kårstø.

Andersen opnar gasskraft- verket på Kårstø