• Anders Minge

Topp utstyr gir topp lærlinger

Godalen videregående er blitt sponset med to hypermoderne CNC-maskiner. Dermed kan skolen tilføre næringslivet etterspurte fagarbeidere.