Høy pris fordi konkurransen er for liten

Konkurransen mellom de manuelle opplysningstjenestene er for liten. Derfor er prisen altfor høy, sier Post— og teletilsynet.