– Trist, men nødvendig

– Jeg tror markedet innen kapitalforvaltning vil være dårlig iallfall de neste seks til tolv månedene, sier konsernsjef Simen Mørdre i Acta. Nå skal han kutte kostnader for 200 millioner kroner — 60 årsverk skal vekk.