48 prosent flere ledige jobber

I februar var antall registrerte helt ledige arbeidssøkere 37 prosent lavere enn i februar 2005.