80 prosent lønn under streik

Egil Riska og de andre heismontørene som er rammet av konflikten, får utbetalt nesten 80 prosent av nettolønna. Flere NHO-tilknyttede bedrifter, blant dem Stavanger Aftenblad, har brukt de streikende heismontørenes eget selskap under den 150 dager lange streiken.