Snorking kan koste milliarder

ConocoPhillips kan bli nødt til å investere milliarder av kronerfor at oljearbeiderne skal få sove alene. Samsoving er ikke lovfastslår Petroleumstilsynet.