Boreteknologi skal tas ut i verden

Programvare for oljeboring skal ut til verdensmarkedet.