Tror at boligprisene fortsatt vil øke

Boligprisøkningen var lavere enn landsgjennomsnittet både i Stavanger og Rogaland i fjor. Men prisene vil fortsatt stige i år, tror bransjen.