Får velge fritt i Klepp, men ikke i Stavanger

Klepp kommune vil gi alle like valgmuligheter når elevene til høsten må lære to fremmedspråk. Slik er det ikke i Stavanger.