Har suksess med farlig avfall

Sortering og gjenvinning av avfall kan være lønnsomt, også økonomisk. SAR-gruppen i Tananger viser veien. Siden 2001 har tallet på ansatte og inntjening gått en vei — oppover.