Du styres til å kjøpe mer enn du trenger

Jo mer tid du tilbringer i dagligvarebutikken, jo mer handler du.Er du blant de 75 prosentene som ikke har handleliste, er du mestutsatt for manipulasjon og påvirkning.