Kan tape 500 millioner kroner på laksetoll

Lakseeksportørene kan tape opptil 500 millioner kroner dersom mange nok EU-land støtter kommisjonens forslag til vernetoll.