Hå satser stort på pels

Hå kan få et av landets største pelsdyranlegg ved Kalsvarden midtmellom Varhaug og Vigrestad.