Gullalderen over for valutalån

Kraftig rentefall har gjort lån i utenlandsk valuta mindrelukrativt. — Rentedifferansen er nå så liten at den ikke forsvarerrisikoen ved valutalån for en vanlig husholdning, sier rådgiverRune Løland i Norsk Privatøkonomi.