Kjøttdeigsalget tar seg opp igjen

Kjøttdeigproduksjonen til Gilde er tilbake på samme nivå som før E.coli-saken detonerte. Normalproduksjonen er på om lag 250 tonn per uke.