Mister gode folk, også i Stavanger

— Statoil mister både ledere og flinke fagfolk til konkurrerende selskaper som tilbyr helt andre belønninger enn vi kan tilby.