Kraftig økning i skatteinntektene fra oljesektoren