Skuffet Nagell-Erichsen vurderer anke

Einar Chr. Nagell-Erichsen er svært nedslått etter å ha blitt dømt i Borgarting lagmannsrett for innsidehandel. Nå vurderer finansmannen en anke til Høyesterett.