Knutsen bestiller isbrytar

Dei siste bitane i finansieringspakken manglar. Men elles ligg alt til rette for at Knutsen OAS i Haugesund skal kontrahera ein oljetankar med bøyelastingsutstyr og dobbelt skrog, forma som isbrytar.