- Få overtramp i Rogaland

Advokatforeningens disiplinærutvalg mottok 61 klager på advokater i kretsene på Sør-Vestlandet i 2003.