Nytt angrep på EUs fiskeripolitikk

EUs felles fiskeripolitikk tar verken hensyn til miljøet, vitenskapelige bevis eller kystbefolkningen, hevder en EU-parlamentariker.