- Uansvarlige jordbruksforhandlinger

— Det var uansvarlig av Bondelaget å fullføre jordbruks- forhandlingene med staten, mener lederen av Rogaland Bonde- og Småbrukarlag.